MAYA

prekladateľské služby || slovenský jazyk - nemecký jazyk

Typy prekladaných dokumentov

 • Úradné dokumenty:
  • rodné listy
  • sobášne listy
  • vysvedčenia
  • diplomy
  • výpisy a odpisy z registra trestov
  • živnostenské listy
  • výpisy a zápisy do obchodného registra ...
 • firemné dokumenty:
  • zmluvy
  • certifikáty
  • správy
  • posudky
  • obchodná korešpondencia ...
 • reklamné a prezentačné materiály
 • webové stránky
 • katalógy
 • prezentácie
 • technické texty
 • návody
 • príručky
 • normy ...

©2005 MAYA Všetky práva vyhradené.