MAYA

prekladateľské služby || slovenský jazyk - nemecký jazyk

Cena prekladov

Cena a dodacie termíny závisia od objemu a charakteru prekladu. Po predložení (zaslaní) textu Vám rada pripravím cenovú ponuku.

Ceny prekladov so súdnym overením sú stanovené Vyhláškou 491/2004.


©2005 MAYA Všetky práva vyhradené.