MAYA

prekladateľské služby || slovenský jazyk - nemecký jazyk

Objednávka a dodanie prekladov

Texty prijímam a doručujem e-mailom alebo osobne v elektronickej podobe alebo vytlačené.

Dodržiavam formát dodaných dokumentov, príp. preklad vyhotovím v požadovanom formáte.


©2005 MAYA Všetky práva vyhradené.