MAYA

prekladateľské služby || slovenský jazyk - nemecký jazyk

Ponuka navyše

Garantujem spoľahlivosť, dodržanie dohodnutých podmienok a diskrétnosť.

Pracujem s podpornými prekladovými nástrojmi CAT na podporu terminologickej jednoty prekladu.

Na Vaše otázky Vám rada odpoviem telefonicky na čísle: +421 905 350 770 alebo e-mailom

Teším sa na našu spoluprácu


©2005 MAYA Všetky práva vyhradené.